สนใจอ่านนิตยสารย้อนหลัง

คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chayada@makefriends.co.th

About us

Yoga The Way of Life

โยคะ เจอร์นัล นิตยสารอันดับหนึ่งของโลก

มุ่งมั่นที่จะให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่

ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และ ความเป็นอยู่แบบองค์รวม ที่สุขสมดุล


นิตยสารไดร้บการตอบรับอย่างดียิ่ง นับจากฉบับปฐมฤกษ์ (พย./ธค. 2549) เรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบัน พิสูจน์ได้จากยอดจัดจำหน่ายและจำนวนสมาชิกที่่ขึ้่นงต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ สะท้อนถึงความต้องการคุณภาพชีวิตของคนรับสุขภาพที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับจำนวนสตูดิโอโยคะและสถานท่ีออกกาลังกายท่ีมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศหรือผู้ฝึกโยคะกว่า 1,000,000 คน นอกจากจะเป็นนิตยสารที่นาเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับ โยคะ “เล่มแรกเล่มเดียวในประเทศไทย” ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่า ครบครันด้วยคุณภาพแล้ว เรายังเป็นนิตยสารที่เข้มข้นด้วยเน้ือหาด้านสุขภาพ และ ไลฟ์สไตส์ ที่มีความสุขของคนรุ่นใหม่


Editor’s Talk
editor-01

สวัสดีค่ะ สมาชิกนิตยสารโยคะ เจอร์นัล ทุกท่าน ฉบับนี้ขอปลุกเรียกพลังจากคุณผู้อ่านก่อนล่วงหน้า เพื่อเตรียมมาร่วมงาน Thailand Yoga,Art and Dance Festival 2017 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 6-10 ตุลาคมนี้ ที่่โรงแรมอ่าวนางนาคาปุระรีสอร์ท กระบี่ งานนี้มีทั้งคลาสโยคะที่น่าสนใจหลากหลายแบบเกาะเทรนด์โยคะโลก พร้อมเปิดตัวครูดังทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่คัดสรรมาพิเศษโดยเฉพาะ….งานนี้ใครยังไม่มีตั๋ว ห้ามพลาดนะคะ!

นอกจากนี้เรายังเตรียมคอลัมน์ต่างๆ ที่เรียงรายมาปลุกพลังความสร้างสรร ไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์ ต่างๆที่น่าสนใจ ทั้งงานแปล และงานเขียนของนักเขียนไทยเรา


คณะผู้บริหาร

President ชญาดา มาตรเจริญ
Publisher/ Editor-in-Chief ชญาดา มาตรเจริญ
Art Director สติกร ทองพบ
Deputy Editor ปุณญรัสมิ์ พชรปุณญาภัสสร์
Editorial Co-ordinator พรรณสิริ จิตรรัตน์
Marketing & Advertising Director ชญาดา มาตรเจริญ
Assistant Administration เนตรชนก ประเสริฐผล
Photographer  Laura Austin
Yoga Journal (Thailand) Published and distributed by MakeFriends Co.,Ltd. under license from Cruz Bay Publishing Inc., Active Interest Media : Yoga Journal 2520 55th Street, Suite 210 Boulder, Colorado 80301 USA Tel: 303.625.1600
General Manager Kim Paulsen
Group Publisher Melissa MaCarthy Strome
International Editions Dayna Macy
Director of International Licensing
Vice President, Group Publisher
Editor-in–Chief Carin Gorrell
Director of Brand Stratrgy Kristen Schultz Dollard
สำนักงานบริษัท เมคเฟรนส์ จำกัด อาคาร B&F เลขที่ 182/11 ชั้นซอย กรุงธนบุรี6 บางลำพูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600โทร. 02-437 5688 โทรสาร 02-437 5632
แยกสีและพิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ที เค พริ้นท์ติ้ง
Stock Photos iStock. by Getty Images
ข้อเขียนและรูปภาพทั้งหมดในนิตยสาร โยคะ สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามมิให้ทำการเผยแพร่ซ้ำ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และต้องได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เมคเฟรนส์ จำกัด